Profil společnosti

Společnost ENERGPRO s.r.o. působí na českém trhu od roku 2012 jako dodavatelská a montážní společnost se zaměřením na komplexní dodávku a montáž energetických zařízení. Přestože od založení společnosti ještě neuplynula delší doba, její zakládající pracovníci mají z dřívějšího působení v oboru dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti energetiky a realizace dodávek a montáží silnoproudých zařízení.

 

V průběhu doby se podařilo získat k oboustranné spokojenosti široký okruh významných zákazníků, investorů a dodavatelů pro dlouhodobou spolupráci. Je proto samozřejmostí, že společnost ENERGPRO s.r.o. nabízí své poradenství i realizaci zakázek na vysoké technické a odborné úrovni s ohledem na ekonomické podmínky a požadavky zákazníků. Garantuje, že zabezpečí provedení zakázek v dohodnutém rozsahu tzv. „na klíč“, kdy samozřejmě zajistí projednání případných legislativních, správních nebo technických změn tak, aby došlo k realizaci záměru. 

Rozsah činnosti:

Dodávky, montáže.

·         dodávka a montáž kioskových betonových transformačních stanic do 35/0,4kV

·         dodávka a montáž speciálně vybavených a upravených transformačních stanic pro fotovoltaické zdroje,                          bioplynové a větrné stanice, spalovací stanice 

·         součást transformačních stanic tvoří technologie VN i NN včetně transformátoru

·         kompletní dodávka a montáž ostatních typů transformačních stanic jako jsou sloupové, příhradové, vestavné

·         dodávka a montáž kabelových a volných vedení VN i NN

·         dodávka a montáž veřejných a venkovních osvětlení

·         dodávka a montáž domovních a průmyslových rozvodů

·         výroba rozváděčů NN (silové, kompenzační, ovládací, řídící)

·         opravy elektrických zařízení transformačních stanic a elektrických rozvodů

·         revize a údržby elektrických zařízení VN i NN

·         zajištění náhradních zdrojů napájení

Poradenská činnost a projekce.

·         poradenská činnost v oblasti energetiky a smluvních vztahů s distributory a dodavateli el. energie

·         projekční a inženýrská činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí transformačních stanic a výstavby vedení

·         poradenská činnost v oblasti budování a provozu lokálních distribučních sítí (LSD), realizace LDS

I když v současné době působí na tuzemském trhu mnoho dodavatelů technologie transformačních stanic, podařilo se vybrat několik spolehlivých a kvalitních společností, jejichž výrobky bezezbytku splňují kritéria poměru kvality a ceny. Jedná se hlavně o dodávky skeletu kioskových transformačních stanic, transformátorů, rozváděčů VN a NN realizované se společnostmi DOFA spol. s r.o., KOČÍ-VALÁŠEK s.r.o., Elpro-Energo, s.r.o., High Energy s.r.o., Spálovský, a.s.